Selecteer een pagina

Vrijstelling schoolbezoek

Vrijstelling aanvragen?
Wanneer heeft uw kind recht op een vrije dag buiten de schoolvakanties om? Daarvoor zijn richtlijnen, die de leerplichtambtenaar voor ons heeft opgesteld. Dit kunt u lezen in deze bijlage.

Wilt u een aanvraag voor vrijstelling indienen? Dan kunt u ditĀ formuliervrijstelling gebruiken. Wanneer het ingevuld is, kunt u hem inleveren op school.