Selecteer een pagina

TSO-Brood&Spelen

Brood & Spelen gaat vanaf 8 juni, met de regels van het protocol in acht nemend, de school ondersteunen met tussenschoolse opvang in de school en pleinwacht op het schoolplein. Mocht u gebruik willen maken van de TSO is het belangrijk uw kind(eren) deze week nog aan te melden.