Stichting Hervormde scholen

De Stichting Hervormde Scholen te Voorthuizen heeft twee scholen naar haar beheer. De Koningin Wilhelmina School en de Wheemschool. De stichting heeft de Bijbel als grondslag en weet zicht verbonden met de belijdenis van de kerk. Er is een nauwe relatie met de plaatselijke PKN Gemeente (Hervormde G.G.). Directies en teamleden willen in samenspraak met bestuur, ouders en medezeggenschapsraad het christelijk onderwijs een goede inhoud geven, dat onderwijskundig en pedagogisch is afgestemd op de eisen van de huidige maatschappij. De Koningin Wilhelmina School heeft ca. 265 leerlingen en 24 teamleden. De Wheemschool heeft ruim 300 leerlingen en 30 teamleden.