Selecteer een pagina

Schoolplan

In het schoolplan wordt beschreven hoe wij voldoen aan de basiskwaliteit die de inspectie aan ons stelt en beschrijven wij onze ambities voor de komende vier jaar. Het plan is afgestemd op het strategisch beleidsplan van de Stichting Hervormde Scholen te Voorthuizen (SHS).

Op basis van dit vierjarenplan stellen wij elk jaar een jaarplan op.
De komende vier jaar willen wij ons onderwijs verder uitbouwen zodat we goed blijven aansluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen. Daarnaast willen we ons onderwijs richten op talentontwikkeling en de toekomst die voor hen ligt.

Wij vinden dat kinderen gezien moeten worden in de school om tot goede prestaties te komen.

Welke punten willen we komend schooljaar uitbreiden?

  • Ontwikkelen van een Kindcentrum samen met BijdeHandjes;
  • Invoeren en opstarten van een klusklas voor kinderen die begaafd zijn op praktisch gebied;
  • Invoering van de nieuwe methode Kwink voor sociaal-emotionele  ontwikkeling;
  • Projectgroepen gaan aan de slag met ICT, PR en interieur van het gebouw.