Openingstijden van onze schoolbibliotheek:
* Dinsdagmiddag: groep 1/2C, 6, 6/7, 7 en 8
* Woensdagochtend: Groep 1/2A en B, 3, 3/4, 4 en 5
* Woensdagmiddag tot 12.45 vrije inloop
De kinderen krijgen in groep 1 twee pasjes.
  1. Eén pasje blijft op school. Dit pasje kunnen de kinderen gebruiken om boeken te lenen in de schoolbibliotheek. Ze mogen telkens 3 boeken lenen. Deze boeken mogen ze op school lezen, maar ze mogen de boeken ook mee naar huis nemen.
  2. Het andere pasje gaat mee naar huis. Dit pasje kunnen de kinderen gebruiken om boeken te lenen in de bibliotheek in Barneveld of in Avondrust. Boeken moeten na 3 weken weer worden ingeleverd. Zo zorgen we ervoor dat er voor alle kinderen genoeg te kiezen valt en er geen boeken kwijtraken.

Kijkt u bij het inleveren goed welke boeken u op school inlevert. Boeken die u in Barneveld of in Avondrust haalt, moet u ook daar weer inleveren. Op die boeken kunt u namelijk een boete krijgen, en op de boeken uit de schoolbibliotheek niet.

Bij vragen:
Cristianne Stoffer: [email protected]
Janneke van de Poll: [email protected]