Selecteer een pagina

Pestprotocol

De Wheemschool wil een plek bieden waar leerlingen en medewerkers zich veilig weten. Een plek waar iedereen rekening houdt met elkaar, wordt dan een veilige leer- en werkomgeving. Het tegengaan van pesten staat in Nederland hoog op de agenda. Op de Wheemschool besteden we hieraan veel aandacht in onze lessen, maar ook in de dagelijkse omgang.

We maken daarbij gebruik van de Kanjertraining. Ons pestprotocol is op deze methode gebaseerd.

In mei 2016 hebben de ouders van de Wheemschool de vragenlijst sociale veiligheid ingevuld. We zijn er blij mee dat u aangeeft dat uw kind zich veilig voelt op onze school. U waardeert de sociale veiligheid met een 3,4 op een vierpuntsschaal.

Dit onderwerp heeft blijvend onze aandacht. Als u opmerkingen heeft of aanbevelingen dan horen wij dat graag. In de bijlage treft u de resultaten aan.