Nieuwsbrief 9 januari 2018

Een nieuw kalenderjaar is begonnen.
Dat geeft altijd het gevoel van nieuw beginnen.
Voornemens, plannen uitwerken, uitdagingen, kansen, hobbels nemen.
Na onze eerste werkdag op maandag 8 januari kwamen we met het team bij elkaar. Nieuwjaarsbijeenkomst met meditatief moment.
Wat mag ons richting geven?
Deze keer enkele regels uit het lied van Mozes uit Deuteronomium 32:
Hij zorgt voor zijn volk, of zoals een adelaar zorgt voor zijn jongen: hij hij vliegt erboven, en als ze moe worden, s spreidt hij zijn vleugels en draagt hij ze.
Om zo verzorgd te worden is er één ding dat God van ons vraagt: Vertrouw je aan Hem toe en wandel in Zijn wegen en naar Zijn geboden.
Laten we dat elke dag doen! Dan hebben we een gezegend 2018.

Nieuwsbrief 9 januari 2018