Nieuwsbrief 30 november 2018

Op de scheiding van november en december voor u een nieuwe
nieuwsbrief. We gaan onderweg naar de kortste dag van het jaar.
Volgende week vieren we het sinterklaasfeest met de kinderen.
In het land, in het dorp en in school beweegt dat vanaf half november.
We maken er met elkaar een gezellige dag van op 4 december!
Op zondag 2 december begint advent.
We mogen gaan toeleven naar het kerstfeest.
Als kwetsbare baby kwam Jezus op aarde.
Zijn wieg een kribbe.
Via de weg van het kruis
door de dood
naar het eeuwige leven
bij Zijn Vader in de hemel.
Om onze Redder te zijn!
Lukt het om dat WONDER te snappen?
Hierover gaan we nadenken in de komende weken.
Het past bij het jaarthema BeWonder!

Nieuwsbrief 30 november 2018