Nieuwsbrief 28 november 2017

De eerste rapporten zijn meegegeven.
De spreekavonden zijn geweest met goede ontmoetingen.
Dank voor het vertrouwen in de leerkrachten dat u hebt uitgesproken.
Samen op pad om voor de kinderen het beste te zoeken.
Steeds luisteren naar elkaar en afstemmen of we hetzelfde bedoelen.

Nieuwsbrief 28 november 2017