Nieuwsbrief 28 januari 2019

Beste ouder/verzorger,
In de afgelopen weken zijn in school de CITO‐midden toetsen gemaakt.
Dat betekent dat we de balans gaan opmaken van het werken met de
kinderen in de eerste helft van het schooljaar.
In februari komen de nieuwe rapporten waar we naar uitzien.
Die gaan over de resultaten, maar zijn ook helemaal nieuw vorm gegeven.
Ze kunnen een tijd mee en als we dat willen kunnen we onderweg
aanpassingen maken. We zijn benieuwd naar de reacties!
Daarna oudergesprekken. Na de startgesprekken de volgende ontmoeting
tussen leerkrachten en ouders. Samen het beste zoeken voor de kinderen in
de volgende helft van het schooljaar.
Naast rekenen, lezen en taal gaan we muziek maken in school. Het
muziekproject gaat vanaf 11 februari van start!
En dat gaat duren tot aan de meivakantie.
In maart en extra muziekaccent met de musical Esther. Oefenen en
uitvoeren in één dag! Een activiteit waar we naar uitzien!
We gaan u hopelijk veel zien en spreken bij allerlei activiteiten!

Nieuwsbrief 28 januari 2019