Nieuwsbrief 12 september 2018

Er komen activiteiten waar we informatie over willen geven.
Samen met andere zaken die we met u willen delen.
Het schooljaar is ondertussen bijna drie weken oud.
Er is een mooie start gemaakt in de groepen.
We zien terug op een gezellig startfeest en deze week zijn de
startgesprekken met alle ouders gehouden.
Gepland via Parro, de schoolapp die we vanaf nu gebruiken.
Van veel ouders hebben we er positieve berichten over gekregen.

Nieuwsbrief 12 september 2018