Nieuwsbrief 11 oktober 2018

In en om school genieten we van de mooie nazomer en de beginnende
herfst. Door de dagen heen rustig en zonnig weer. In de pauzes genietende
kinderen die zich koesteren in de zon en bergen jassen bij de deur van de
school. Met zonder jas buiten noemden we dat vroeger.

In school wordt heerlijk en ontspannen gewerkt. We leren en we werken en
leggen dag na dag een waardevolle basis voor de toekomst van de kinderen.

We zien op bestuursniveau terug op een goed en positief inspectiebezoek.
Na de goed beoordeelde bezoeken in 2017 was de inspectie waarderend
over wat we op bestuursniveau als Wheemschool en KWS hebben
ontwikkeld en neergezet in de afgelopen jaren.
We kregen waardevolle adviezen voor verder ontwikkeling waar we onze
winst mee kunnen doen.

Het is bijna herfstvakantie. Na acht weken school in dit schooljaar! Een week
om andere dingen te kunnen doen, afstand nemen en opladen voor de
volgende periode. We hopen dat u er samen met uw kinderen van kunt
genieten.

Nieuwsbrief 11 oktober 2018