Selecteer een pagina

Kinderopvang

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de Bijdehandjes. De peuteropvang van BijdeHandjes is gesitueerd in ons schoolgebouw.

We willen samen met BijdeHandjes op veel terreinen nauw gaan samenwerken.  In het schooljaar 2020-2021 sluit de Stichting Hervormde Scholen een strategische alliantie met BijdeHandjes. Beide scholen van de Stichting zijn dan samen met Bijdehandjes een Kindcentrum. De doorgaande lijn in het ontwikkelingsaanbod zullen we de komende jaren in nauwe samenwerking vorm gaan geven.