Selecteer een pagina

Kernwaarden

Geliefd

'Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zoveel van jou!'

Jesaja 43:4a

Talent

'Talent bepaalt wat je kunt bereiken; inzet of je het bereikt.'

Lou Holtz

Toekomst

'De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent.

M. Gandhi

Geliefd

We vinden dat ieder kind geliefd en welkom is bij ons op school. Elke kind is geliefd bij ouders maar bovenal door God.

Wij willen een veilige, geborgen leefomgeving bieden voor alle kinderen. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor kinderen om tot ontwikkeling en leren te komen. Dit uit zich in aandacht voor kinderen: we werken in iedere klas met drie niveaugroepen waardoor we willen tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van kinderen. We dagen kinderen uit om op hun eigen niveau goed te presteren. We scheppen een veilige leeromgeving waarin kinderen weten dat fouten maken mag. Van fouten maken leer je. In de omgang met elkaar maken mensen ook fouten. We geloven dat vergeving en opnieuw beginnen belangrijke elementen zijn in een veilige, geliefde omgeving. Dit komt terug in onze identiteit, de school- en klassenregels, de lessen uit de methode KWINK, het gebruik van een anti-pestprotocol en de aandacht voor een goed pedagogisch klimaat.

Talent

In ons onderwijs stemmen wij zoveel mogelijk af op wat leerlingen nodig hebben. Op die manier kunnen de leerlingen meer uit zichzelf halen en zo hun talenten ontplooien. Op onze school mogen kinderen verschillen van elkaar; kinderen mogen anders zijn. De verschillende talenten van de kinderen worden benut, zodat iedereen van en met elkaar kan leren.

De rol van de leerkracht ligt bij talentontwikkeling in het signaleren, ondersteunen en begeleiden van talent en interesses van het kind. Want hoewel iedereen talenten heeft, zijn deze niet altijd direct zichtbaar.

 

Toekomst

 We streven ernaar dat kinderen aan het einde van hun basisschoolperiode zichzelf durven te zijn, omdat ze zich niet alleen bewust zijn van hun talenten, maar ook van hun grenzen, met andere woorden: dat ze een goed zelfbeeld hebben. Dat ze niet alleen goed kunnen samenwerken, maar ook zelfstandig een taak kunnen volbrengen.  Dat ze beschikken over parate kennis, maar ook weten waar ze betrouwbare kennis kunnen halen, waarbij ze mediawijs te werk gaan. Ze mogen nieuwsgierig en onderzoekend zijn zodat ze oplossingsgericht kunnen denken. Ze kunnen niet alleen goed voor zichzelf zorgen, maar ook voor de ander en de wereld om hen heen. 

Kinderen mogen eigenaar zijn van hun leerproces. Eigenaarschap is voor ons dat we op onze eigen manier verantwoordelijkheid nemen, waardoor we gemotiveerd zijn om zelf te leren. Het is gericht op persoonlijke groei en samenwerken met anderen. Het geeft je een stevige basis voor jezelf, leert je keuzes te maken, verantwoordelijkheid te nemen en helpt je te kijken naar hoe je elkaar in de samenwerking kunt versterken. Je leert het best van binnenuit. Niet omdat het moet, maar omdat je zelf graag wilt.

Toekomst gericht onderwijs is voor ons dat we kinderen klaarstomen om deel te nemen in de maatschappij. We willen de kinderen een goede basis meegeven voor hun verdere loopbaan. Naast kritisch leren denken, keuzes leren maken en leren samenwerken, horen hier ook onderzoeks- en ICT vaardigheden bij.