Informatie

Informatie, regelingen en protocollen

Op deze pagina vindt u belangrijke informatie. Nieuwe en vernieuwde informatie wordt zo snel mogelijk op deze pagina gepubliceerd. Voor de nieuwsbrieven en overig nieuws verwijwijzen wij u naar het kopje actueel nieuws.Voor de adressen uit de schoolgids:
vraag er op school naar!

Gegevens KWS

Tussenschoolse opvang op de KWS

Tussenschoolse opvang (overblijven) is er voor alle kinderen van de KWS. Lees de informatie om te zien welke stappen u moet nemen om uw kind aan te melden.