Informatie


Voor de adressen uit de schoolgids:
vraag er op school naar!

Gegevens KWS

Tussenschoolse opvang op de KWS

Tussenschoolse opvang (overblijven) is er voor alle kinderen van de KWS. Lees de informatie om te zien welke stappen u moet nemen om uw kind aan te melden.