Groepen & Team

GROEPSINDELING/-VERDELING 2019-2020

Groep 1a-2a Juf Carolien van der Sluijs en Juf Myrthe Harmsen *
Groep 1b-2b Juf Johanneke Nagelhout en Juf Marieke Propitius *
Groep 3 Juf Dita van Ravenhorst en Juf Margreet Beeftink **
Groep 4 Juf Cristianne Stoffer
Groep 4a-5a Juf Marja Heijkamp en Juf Marijke van Drie
Groep 5 Juf Margreet Brunekreef en Juf Janneke van de Poll
Groep 6 Juf Astrid Bouw en Juf Francisca Kroes
Groep 7 Juf Petra Visser en Juf Bertine Looijen
Groep 8a Meester Krijn Korving en juf Astrid Bouw
Groep 8b Meester Robert-Jan Zuiddam en Juf Bertine Looijen

* = Alle kinderen van groep 2 zijn op de maandagmiddag bij juf Johanneke met extra ondersteuning van juf Myrthe
** = Juf Margreet is een aantal vrijdagochtenden vrij, Juf Linda Zuiddam vervangt

Uitleg:

Het MT (managementteam) heeft de best denkbare indeling en toedeling voorbereid en deze besproken met het team en de PMR (Personeel deel MR).
Op basis van het leerlingenaantal en de inzet van extra ontvangen middelen kunnen er in het nieuwe schooljaar 10 groepen worden gevormd.
Er zijn twee kleutergroepen: groep 1a-2a, groep 1b-2b; groep 3; groep 4; groep 4a-5a; groep 5; groep 6; groep 7; groep 8a; groep 8b.
Hierboven staat de groepsindeling met de namen van de leerkrachten.
Voor de meeste kinderen geldt dat ze een jaar opschuiven. In een apart verstuurde bijlage vindt u de leerlingenlijsten van de groepen 1a-2a, 1b-2b, 8 en 8a van schooljaar 2019-2020.
Voor enkele leerlingen zijn er nog gesprekken om te bepalen wat voor hen het beste vervolg is. Ouders zijn op de hoogte.

Hieronder een overzicht van de medewerkers van onze school met andere taken dan lesgeven:

Juf Carolien van Zijl, directeur, geen lestaken.
Juf Carolien van der Sluijs, coördinator onderbouw.
Juf Bertine Looijen, coördinator bovenbouw.
Juf Hannie Boer, intern begeleider, coördinator leerlingenzorg.
Juf Margreet Br en juf Rianne, verrijking groep 5 t/m 8, woensdag
Juf Janneke, ILO (Individuele Leerling Ondersteuning).
Juf Astrid, coördinator ICT.
Mw. Gonda van Laar, administratieve ondersteuning.
Dhr. Zeki Sefa, conciërge-taken.

Medewerkers tijdelijk afwezig
Juf Margreet Oosterbroek
Juf Rianne Linker
Juf Janine van Veldhuizen
Juf Mirjam van Rinsum