Groepen & Team

GROEPSINDELING/-VERDELING 2017-2018

Groep 1a-2a: Juf Carolien van der Sluis en juf Janine van Veldhuizen #
Groep 1b-2b: Juf Cristianne Stoffer en Juf Mirjam van Rinsum #
Groep 1c-2c: Juf Johanneke Nagelhout en Juf Marieke Propitius
Groep 3: Juf Margreet Beeftink en Juf Dita van Ravenhorst
Groep 3a-4a: Juf Marja Heijkamp en Juf Marijke van Drie
Groep 4: Juf Rianne Linker en Juf Margreet Oosterbroek
Groep 5: Juf Janneke van de Poll en juf Bertine Looijen #
Groep 6: Juf Astrid Bouw en juf Francisca Kroes
Groep 6a-7a: Juf Petra Visser en juf Dineke Eling
Groep 7: Meester Robert-Jan Zuiddam en juf Dineke Eling
Groep 8: Meester Krijn Korving en juf Dineke Eling

* = Juf Janine ZV vanaf herfstvakantie, vervanger nog niet bekend
* = Juf Mirjam ZV en OV tot aan meivakantie, vervanger maandag juf Cristianne, vervanger dinsdag juf Conny
* = Juf Bertine ZV vanaf begin oktober, vervanger juf Conny, wsl. op de maandag
NB: Juf Margreet Brunekreef ZV en OV hele schooljaar, behalve verrijkingsgroep woensdag, daarvoor alleen ZV
ZV = Zwangerschapsverlof OV = Ouderschapsverlof

Uitleg:

Het MT (managementteam) heeft de best denkbare indeling en toedeling voorbereid en deze besproken met het team en de MR ((Medezeggenschapsraad).
Op basis van het leerlingenaantal kunnen er in het nieuwe schooljaar 11 groepen worden gevormd. Er zijn drie kleuter-groepen: groep 1a-2a, groep 1b-2b en groep 1c-2c; groep 3 en groep 3a-4a; groep 4; groep 5; groep 6; een combigroep 6a-7a; groep 7; groep 8.

MEDEWERKERS MET ANDERE TAKEN:

Hieronder een overzicht van de medewerkers van onze school met andere taken dan lesgeven:

Hieronder een overzicht van de medewerkers van onze school met andere taken dan lesgeven.
Meester Herman Hofman, directeur, geen lestaken.
Juf Carolien Simons, coördinator onderbouw.
Juf Bertine Looijen, coördinator bovenbouw.
Juf Hannie Boer, intern begeleider, coördinator leerlingenzorg.
Juf Janine, ILO (Individuele Leerling Ondersteuning).
Juf Carolien, ILO (Individuele Leerling Ondersteuning).
Juf Francisca, ILO (Individuele Leerling Ondersteuning).
Meester Aart van Vliet is coördinator ICT.
Mw. Gonda van Laar, administratieve ondersteuning.
Dhr. Zeki Sefa, conciërge-taken.
Hebt u vragen of opmerkingen na het lezen van de brief, neem dan contact met ons op.