Groepen & Team

GROEPSINDELING/-VERDELING 2018-2019

De groepsindeling met de namen van de leerkrachten
Groep 1a-2a: Juf Carolien van der Sluis en Juf Janine van Veldhuizen
Groep 1b-2b: Juf Cristianne Stoffer en Juf Mirjam van Rinsum
Groep 1c-2c: Juf Johanneke Nagelhout en Juf Marieke Propitius
Groep 3: Juf Margreet Beeftink en Juf Dita van Ravenhorst
Groep 3a-4a: Juf Rianne Linker en Juf Margreet Oosterbroek
Groep 4: Juf Marja Heijkamp en Juf Marijke van Drie
Groep 5: Juf Janneke van de Poll en Juf Margreet Brunekreef
Groep 6: Juf Astrid Bouw en Juf Francisca Kroes*
Groep 7: Juf Petra Visser en Juf Bertine Looijen
Groep 7a-8a: Meester Krijn Korving en Juf Bertine Looijen
Groep 8: Meester Robert-Jan Zuiddam en Juf Dineke Eling

* = Juf Francisca ZV na zomervakantie tot aan de kerstvakantie, vervangers Juf Astrid en Juf Bertine
ZV = Zwangerschapsverlof OV = Ouderschapsverlof

Uitleg:

Het MT (managementteam) heeft de best denkbare indeling en toedeling voorbereid en deze besproken met het team en de PMR (Personeel deel MR).
Op basis van het leerlingenaantal en de inzet van extra ontvangen middelen kunnen er in het nieuwe schooljaar 11 groepen worden gevormd. Gezien het leerlingaantal zouden we 10 groepen kunnen maken en dan in januari 2019 starten met een extra kleutergroep. Door de extra middelen kunnen we met name in de onderbouw de kinderen gunstiger verdelen. In school zijn we blij met de extra middelen, waardoor de aandacht voor de kinderen groter kan zijn.
Er zijn drie kleuter-groepen: groep 1a-2a, groep 1b-2b en groep 1c-2c; groep 3; groep 3a-4a; groep 4; groep 5 (dit zijn de leerlingen van de huidige groep 4 samen met de leerlingen van groep 4a); groep 6; groep 7; groep 7a-8a; groep 8.

MEDEWERKERS MET ANDERE TAKEN:

Hieronder een overzicht van de medewerkers van onze school met andere taken dan lesgeven:

Meester Herman Hofman, directeur, geen lestaken.
Juf Carolien van der Sluijs, coördinator onderbouw.
Juf Bertine Looijen, coördinator bovenbouw.
Juf Hannie Boer, intern begeleider, coördinator leerlingenzorg.
Juf Cristianne, verrijking groep 1-2 en groep 3-4, dinsdag
Juf Margreet Br en juf Rianne, verrijking groep 5 t/m 8, woensdag
Juf Janneke, ILO (Individuele Leerling Ondersteuning).
Juf Hannah van de Kraats, onderwijsondersteuner, dinsdag, woensdag, donderdag
Meester Aart van Vliet, coördinator ICT.
Mw. Gonda van Laar, administratieve ondersteuning.
Dhr. Zeki Sefa, conciërge-taken.

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.