Groepen & Team

GROEPSINDELING/-VERDELING 2016-2017

Groep 1a-2a: Juf Carolien Simons en juf Janine van Veldhuizen
Groep 1b-2b: Juf Cristianne Stoffer en Juf Mirjam van Rinsum
Groep 1c-2c: Juf Johanneke Nagelhout en Juf Marieke Propitius
Groep 3: Juf Marja Heijkamp en Juf Marijke van Drie
Groep 3a: Juf Margreet Beeftink en Juf Dita van Ravenhorst
Groep 4: Juf Rianne Linker en Juf Margreet Oosterbroek
Groep 5: Juf Janneke van de Poll en juf Bertine Looijen
Groep 5a-6a#: Juf Cristianne Stoffer en Juf Conny van de Munt en Juf Fransisca Kroes#
Groep 6: Juf Margreet Brunekreef en Astrid Bouw
Groep 7: Juf Petra Visser en juf Dineke Eling
Groep 7a-8a: Meester Robert-Jan Zuiddam en juf Dineke Eling
Groep 8: Meester Krijn Korving en juf Dineke Eling

# = Juf Francisca Kroes is tot aan de kerstvakantie met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Op maandag werkt juf Cristianne in de groep en dinsdag t/m vrijdag juf Conny. Daarna is juf Conny er op maandag en dinsdag en juf Francisca op woensdag, donderdag en vrijdag.

Uitleg:

Het MT (managementteam) heeft de best denkbare indeling en toedeling voorbereid en deze besproken met het team en de MR ((Medezeggenschapsraad). Op basis van het leerlingenaantal kunnen er in het schooljaar 2016-2017 12 groepen worden gevormd. Er zijn drie kleuter-groepen: groep 1a-2a, groep 1b-2b en groep 1c-2c; groep 3 en groep 3a; groep 4; groep 5; een combi 5a-6a; groep 6; groep 7; groep 7a-8a; groep 8.

MEDEWERKERS MET ANDERE TAKEN:

Hieronder een overzicht van de medewerkers van onze school met andere taken dan lesgeven:

– Meester Herman Hofman, directeur, geen lestaken.
– Juf Carolien Simons, coördinator onderbouw.
– Juf Bertine Looijen, coördinator bovenbouw.
– Juf Hannie Boer, intern begeleider, coördinator leerlingenzorg.
– Meester Aart van Vliet is coördinator ICT.
– Mw. Gonda van Laar, administratieve ondersteuning.
– Dhr. Zeki Sefa, conciërge-taken.